Standard plemene FCI 257 Shiba

FCI-Standard č. 257 / 09.02.2017

ZEMĚ PŮVODU: Japonsko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 30.10.2016

Překlad: Ing. Hana Petrusová

Použití:

Lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat. Společenský pes.

Klasifikace FCI:

Skupina 5 Špicové a primitivní plemena.
Sekce 5 Asijští špicové a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

Krátký historický přehled:

Shiba je původním japonským plemenem již od dávných dob. Slovo „shiba“ znamená něco malého, „malý pes“. Původním domovem shiby byly hornaté oblasti shlížející na Japonské moře, kde byla používána pro lov malých zvířat a ptáků. V plemeni se projevovaly menší rozdíly podle jednotlivých oblastí, kde byly shiby chovány. Když byli v letech 1868-1912 dováženi z Anglie psi, jako angličtí setři a pointři, stal se lov v Japonsku sportem a převládalo křížení těchto anglických plemen se shibami. Počet čistokrevných shib začal klesat, takže v letech 1912-1926 byly čistokrevné shiby, omezené jen na původní oblasti, mimořádně vzácné. Lovci a mnozí vzdělanci se o zachování čistokrevných shib začali zajímat kolem roku 1928, a vážně počali se záchranou již omezeného počtu čistých krevních linií. Standard plemene byl sjednocen v roce 1934. V roce 1937 byla shiba prohlášena za „národní památku“, a poté bylo plemeno chováno a šlechtěno až do dnešní podoby.

Celkový vzhled:

Malý pes, harmonický, s dobrou kostrou a dobře vyvinutým svalstvem. Pevná konstituce. Pohyb rychlý, volný a krásný.

Důležité proporce:

Poměr kohoutkové výšky k délce těla je 10 : 11.

Povaha / temperament

Povaha věrná, učenlivá, velmi pozorná.

Hlava:

Mozkovna:

Lebka: Široké čelo.
Stop: Dobře patrný, s mírnou čelní rýhou.

Obličejová část:

Nos: Nosní houba černá. Nosní hřbet rovný.
Tlama: Středně silná.
Pysky: Přilehlé.
Čelisti/Zuby: Silné zuby, nůžkový skus.
Líce: Dobře vyvinuté.
Oči: Trojúhelníkové, ne příliš malé, tmavě hnědé. Vnější koutky očí mírně zvednuté.
Uši: Poměrně malé, trojúhelníkové, mírně nakloněné vpřed, pevně vztyčené.

Krk:

Silný, objemný, v dobrém poměru k hlavě i tělu.

Trup:

Hřbet: Rovný a silný.
Bedra: Široká a svalnatá.
Hrudník: Hluboký, žebra přiměřeně klenutá.
Břicho: Mírně vtažené.

Ocas:

Vysoko nasazený, silný, nesený nad hřbetem silně stočený nebo srpovitě zahnutý. Pokud je ocas natažený, dosahuje špička téměř ke hleznům.

Končetiny:

Hrudní končetiny:

Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovné.
Plece: Lopatky středně šikmé.
Nadloktí: S lopatkami svírají středně veliký úhel.
Lokty: Přilehlé k trupu.
Nadprstí: Mírně šikmá.
Tlapky: Prsty pevně sevřené a dobře klenuté. Polštářky objemné a pružné. Drápky tvrdé, žádoucí je tmavá barva.

Pánevní končetiny:

Stehna: Dobře vyvinutá.
Bérce: Dobře vyvinuté.
Hlezna: Objemná a pevná.
Tlapky: Prsty pevně sevřené a dobře klenuté. Polštářky objemné a pružné. Drápky tvrdé, žádoucí je tmavá barva.

Pohyb:

Lehký a živý.

Osrstění:

Srst: Krycí srst je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá. Srst na ocasu je mírně delší a odstávající.
Barva: Červená, černá se žlutými znaky, sezamová, černá sezamová, červená sezamová.

Definice sezamové barvy:

Sezamová: rovnoměrná směs černých, červených a bílých chlupů.
Černá sezamová: více černých než bílých chlupů.
Červená sezamová: základní barva srsti je červená, smíšená s černými chlupy.

Všechny výše zmíněné barvy musí mít „urajiro“.

Urajiro: bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně dolní čelisti a hrdle, na hrudníku a břichu, na spodní straně ocasu a na vnitřní straně končetin.

Výška:

Výška v kohoutku:
Psi: 39,5 cm.
Feny: 36,5 cm.
Tolerance ± 1,5 cm.

Vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

  • Nedostatek pohlavního dimorfismu.
  • Mírný předkus nebo podkus.
  • Větší chybění zubů.
  • Bázlivost.
  • Strakatost.

Vylučující vady:

  • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
  • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
  • Extrémní předkus nebo podkus.
  • Nevztyčené uši.
  • Svěšený ocas, krátký ocas.

Pozn.:

Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

Napište nám